Strona główna

Strona główna

---------------------------------------------------------------------------------------------------
09.11.2021 r.

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń  lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu włocławskiego i miasta Włocławek na 2022 rok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
12.10.2021 r.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia w dniu 16 listopada 2021 r. w zakresie:
  • uboju z konieczności
  • pozyskiwanie mięsa na użytek własny
  • rzeźni rolniczych

więcej informacji do pobrania tutaj (458kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------
29.07.2021 r.

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi tutaj

---------------------------------------------------------------------------------------------------
20.07.2021 r.

Wniosek pszczelarza do pobrania tutaj (184kB) pdf zaświadczenie wydawane jest bez opłaty skarbowej

---------------------------------------------------------------------------------------------------
20.04.2021 r.
ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2021 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce  zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego,toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego. Dokument do pobrania tutaj (705kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------
25.03.2021 r.

Informacja dotycząca pomocy finansowej realizowanej przez ARiMR dla rolników w ramach zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących świnie przed afrykańskim pomorem świń do pobrania tutaj (154kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------


KOMUNIKAT
 
        W związku z epidemią KORONAWIRUSA wprowadzamy procedury bezpieczeństwa      
związane z obsługą interesantów w Inspekcji Weterynaryjnej.  Proszę, o korzystanie z kanałów łączności elektronicznej

- poczta elektroniczna: wloclawek.piw@wp.pl,
- telefon: 54 234-10-18, 54 232-04-72
- fax: 54 232-04-70

        Bądź w przypadku braku pilnych spraw o przełożenie wizyty w urzędzie na późniejszy termin.


Powiatowy Lekarz Weterynarii
we Włocławku


Zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi do pobrania tutaj (89kB) pdf


20.04.2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------

Informacje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

Zalecenia dostępne pod linkiem linkiem


Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.


  BIP  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)


W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


  BIP  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)


Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).


  BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)


Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów. 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Ledzion (9 grudnia 2013)
Opublikował: Zbigniew Ledzion (9 grudnia 2013, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (9 listopada 2021, 10:35:22)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu włocławskiego i miastaWłocławek na 2022 rok.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 67326