Druki, wnioski i formularze do pobrania

 • wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do pobrania tutaj (135kB) pdf
 • wzór powiadomienia o zamiarze  przeprowadzenia uboju trzody chlewnej do pobrania tutaj (544kB) pdf
 • wzór powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny do pobrania tutaj (448kB) pdf
 • wzór wniosku o wydanie decyzji na stado bydła lub trzody chlewnej do pobrania tutaj (401kB) pdf
   
 • Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia do pobrania tutaj (63kB) pdf

 • Wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić działalność nadzorowaną do pobrania tutaj (47kB) pdf

 • Wniosek o zaprzestanie prowadzenia działalności na rynku pasz do pobrania tutaj (26kB) pdf

 • Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych do pobrania tutaj (73kB) pdf

 • Wniosek o wpis do rejestru zakładów dla działalności polegającej na sprzedaży bezpośredniej nieprzetworzonych produktów pszczelich do pobrania tutaj (96kB) pdf

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia dla gospodarstwa produkcyjnego o spełnieniu wymogów sanitarno-weterynaryjnych do pobrania tutaj (31kB) pdf
 • Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną na
  rynku pasz do pobrania tutaj (133kB) pdf
 • Wniosek pszczelarza do pobrania tutaj (184kB) pdf zaświadczenie wydawane jest bez opłaty skarbowej

metryczka


Wytworzył: Maciej Bachurski (16 stycznia 2017)
Opublikował: Zbigniew Ledzion (16 stycznia 2017, 14:13:29)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (21 lipca 2021, 10:04:42)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6413