Informacje związane z ASF

06.04.2023 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materiały informacyjne (plakaty, ulotki ) do pobrania tutaj (6152kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.10.2021 r.

UWAGA !!!

Opisane w materiałach wymagania w obszarze objętym ograniczeniami I dotyczą gospodarstw, które będą przemieszczały świnie poza obszar kraju.

Plan bezpieczeństwa-biologicznego -gospodarstwa-DO 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605 - pobierz (25kB) word

Plan bezpieczeństwa biologiczengo -gospodarstwa-POWYŻEJ 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605 - pobierz (277kB) word

Wytyczne-praktyczne-wdrożenie-zasad-spełniania-wymagań-bioasekuracji-RWK2021-605 - pobierz (29kB) word

Informacja RWK 2021_605 - pobierz (17kB) word
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2021 r.

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń do pobrania tutaj (108kB) pdf

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie, niezatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa do pobrania tutaj (123kB) pdf

Materiały informacyjne (plakaty, ulotki ) do pobrania tutaj (8192kB) zip
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.05.2021 r.

Praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji do pobrania tutaj (29kB) word
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.03.2020 r.

Zasady bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną do pobrania tutaj (155kB) word
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.11.2019 r.

Procedura zgłaszania znalezienia padłego dzika na terenie powiatu włocławskiego do pobrania tutaj (53kB) pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.07.2019 r.

Ulotka informacyjna - ASF do pobrania tutaj (1861kB) pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.06.2019r.
Ulotka informacyjna - Hodowco! Czy wiesz już jak zatrzymać ASF? do pobrania tutaj (1222kB) pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.01.2019r.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2019 r. do pobrania tutaj (104kB) pdf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja dla hodowców w związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ do pobrania tutaj (217kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozporządzenie Wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików do pobrania tutaj (925kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ulotka informacyjna do organizatorów imprez masowych do pobrania tutaj (318kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja z dnia 19.06.2018 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku dla Hodowców trzody chlewnej  powiatu włocławskiego do pobrania tutaj (372kB) pdf
Aby zapoznać się z aktualną sytuacją epizootyczną  należy kliknąć tutaj-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF do pobrania tutaj (287kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apel i ulotka informacyjna  ASF cz. II zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF do pobrania tutaj (721kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rejestr środków transportu do pobrania tutaj (10kB) excel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rejestr wejść do budynków utrzymywania świń do pobrania tutaj (10kB) excel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie do pobrania tutaj (11kB) excel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista preparatów do dezynfekcji rąk do pobrania tutaj (212kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zasady mycia i dezynfekcji środków transportu,obuwia i pomieszczeń do pobrania tutaj (476kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja przeglądu budynków do pobrania tutaj (12kB) excel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wzór spisu świń do pobrania tutaj (11kB) excel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF terytorium Polski
wynikającego z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionym rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360). do pobrania tutaj (368kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń do pobrania tutaj (236kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Film edukacyjny - 'Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą'
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń do pobrania tutaj (372kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materiały informacyjne dotyczące afrykańskiego pomoru świń do pobrania tutaj (7024kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii do pobrania tutaj (101kB) word
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

metryczka


Wytworzył: Maciej Bachurski (13 marca 2018)
Opublikował: Zbigniew Ledzion (13 marca 2018, 12:18:22)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (7 kwietnia 2023, 08:27:15)
Zmieniono: dodano materiały informacyjne na temat ASF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5607