W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzula informacyjna

XML

Treść

Klauzula Informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną
 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy  
     Inspektorat Weterynarii, 87-800 Włocławek, ul. Planty 18,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@piw.wloclawek.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U.  z  2016r, poz. 1077 z późn.  zm.),
  • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r,poz.149 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2017r.,poz. 453  z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017r, poz.546  z póżn. zm.),
  • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017r.,poz. 1855),
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r,poz. 1840),
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
  • ustawy z dnia 5 lutego 2015r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2017 r. poz. 278)

  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
    danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w     
     szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
    przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu    
    Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się Pani/Pan
    do organu Inspekcji Weterynaryjnej,
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  
    profilowaniu.